Přiřaďte k následujícím definicím správné pojmy:

Cvičení srovnávání textu

Přiřaďte jednotlivým pojmům jejich obsahový význam.