Přiřaďte k následujícím heslům jejich správnou náplň:

Cvičení srovnávání textu

Srovnejte věty v pořadí podle textu..