Europas

europass Název EUROPAS je v současné době známý v Evropě, ale i mimo ni. Představuje - jak zkušenosti ukazují - důležitý dokument pro podporu mobility, jakož i užitečný nástroj při hledání vhodné práce a studijního nebo učebního oboru. Pomoc při používání tohoto nástroje najdete mimo jiné na zvláštní internetové stránce:  

http://europass.cedefop.europa.eu/cs/documents/curriculum-vitae

Dejte nám prosím v tomto blogu vědět, jaké zkušenosti s Europasem máte Vy osobně - zejména v oblasti zdravotnictví.
X
Geben Sie Ihren IMED-KOMM-EU-Benutzernamen ein.
Geben Sie hier das zugehörige Passwort an.
Laden