Popis projektu
 
V říjnu 2012 zahájil v rámci inovativního transferového programu LEONARDO DA VINCI podporovaného Evropskou unií, pod vedením Institutu pro interkulturní komunikaci, registrovaného spolku (Ansbach, Berlín, Jena, Erfurt), následující internetový projekt:
IMED-KOMM-EU  "Interkulturní zdravotnická komunikace v Evropě" (DE/12/LLP-LdV/TOI/147501)
 
Cíle projektu

Cílem navrhovaného projektu jsou především: vytvoření a systematizace, modernizace, testování, úprava, valorizace a trvalé rozšiřování moderních, inovativních výukových materiálů, testovacích a certifikačních technik (ECL) pro interkulturní profesní komunikaci zahraničních lékařů a dalšího zdravotnického personálu v zemích konsorcia, stejně jako i v ostatních členských státech Evropské unie. Cílové skupiny mají být schopné využít existujících možností komunikace v rámci Evropy a zvládnout profesní činnost v členských státech Evropské unie. Na základě vlastního výzkumu, analýzy potřeb a zkušeností z pedagogické praxe budou materiály vytvořené v transferových projektech  a další materiály, které jsou k dispozici především v partnerských zemích, na základě jednotné koncepce systematizovány, aktualizovány a používány, jakož i  integrovány do nového, inovativního  výukového prostředí šitého na míru. Měly by být využívány stejnou měrou jak pro vzdělávání dospělých, tak pro odbornou  přípravu na školách. Pod výše uvedeným výukovým prostředím se rozumí pět kompletních kurzů „blended-learning“, to znamená, že se jedná o kooperativní výuku zaměřenou na cílové skupiny a specifika konkrétní země, která je všeobecně lehce přístupná, hybridní, vytvořená podle jednotlivých modulů, zaměřená na komunikaci v profesním prostředí a doplněná zadáváním domácích úkolů. Tato forma výuky využívá výhody aplikací „web2“  pro individuální jazykovou výuku. Hlavní produkty představuje pět moderních, vzájemně propojených webových stránek v němčině, bulharštině, maďarštině, slovenštině a češtině, jejichž jádrem jsou moduly orientované na praxi s komplexními cvičeními on-line a off-line zaměřenými na zdravotnickou komunikaci, včetně příruček pro učitele.

U transferových produktů se jedná o:

 • Online kurz MOODLE “Deutsch für Mediziner”, Varna (2011)  - Kurz pro studenty medicíny z různých lékařských oborů
 • Projekt LEONARDO BG/99/1/086052/PI/III.I.a/FPC - Němčina pro zahraniční zdravotnický personál na CD-ROM
 • Projekt  LINGUA 72093-CP-2-2001-1-HU-LINGUA-LD a ff. - Equal Rights for LWULT Languages of the EU (http://www.eclexam.eu) (Rovná práva pro málo používané jazyky EU)
 • Komplexní standardizované testy pro jazykové zkoušky (ECL), které jsou od začátku projektu dále rozvíjeny, aplikovány na nové oblasti a zaváděny v dalších zemích
 • Sborník "Theorie und Praxis des DaF- und DaZ-Unterrichts heute", Verlag P. Lang 2011, ISBN 978-3-631-61721-2
 • Projekt LEONARDO č. LLP-LdV-TOI-2007-TR-071 elancom (http://www.elancom.eu/english/site.html)
 • Audio  a videosoubory k typickým situacím ve zdravotnické praxi.Výsledky
 • Výzkum a publikace související s hlavními body projektu (především s produkty/materiály) v partnerských zemích
 • Vytvoření jednotné metodicko-didaktické koncepce 5 kurzů; stanovení témat pro naprogramovaná cvičení a cvičení pro prezenční výuku
 • Vytvoření příručky pro učitele s návodem pro práci s pěti kurzy „blended-learning“
 • Vytvoření 5 vzájemně propojených interaktivních webových stránek s kurzem „blended-learning“,  příručkami, naprogramovanými cvičeními a cvičeními pro prezenční výuku, videi, audionahrávkami, instrukcemi, glosáři, testy pro zkoušky ECL, podcasty/videocasty, wiki, odkazy, kvízem, dotazníky online, formuláři, statistikami, blogy, fotogaleriemi ke zdravotnické komunikaci
 • Vytvoření oddělené interní stránky  projektu (intranetu) pro interní komunikaci
 • Nové testovací materiály ke zkouškám ECL v 5 jazycích partnerů: kurikula, vzorové testy, standardní testy
 • Zajištění valorizace/trvalé udržitelnosti prostřednictvím  poradního sboru, workshopů a konferencí

 

Další informace
X
Geben Sie Ihren IMED-KOMM-EU-Benutzernamen ein.
Geben Sie hier das zugehörige Passwort an.
Laden