Edukační činnost sestry
http://www.galen.cz/idistrik/vydav/?module=katalog&page[book]=4897&page[specsel]=22

Sestra mezi paragrafy
http://www.galen.cz/idistrik/vydav/?module=katalog&page[book]=3919&page[specsel]=22

Odpovědnost při poskytování ošetřovatelské péče
http://www.galen.cz/idistrik/vydav/?module=katalog&page[book]=2616&page[num]=1&page[specsel]=22

Ošetřovatelské problémy a základy hemoterapie
http://www.galen.cz/idistrik/vydav/?module=katalog&page[num]=2&page[specsel]=22

Lékařská první pomoc
http://www.galen.cz/idistrik/vydav/?module=katalog&page[book]=250&page[num]=2&page[specsel]=22

Lékařská etika
http://www.galen.cz/idistrik/vydav/?module=katalog&page[book]=97&page[num]=2&page[specsel]=22

Manuálek o etice a vstřícném chování
http://www.galen.cz/idistrik/vydav/?module=katalog&page[book]=97&page[num]=2&page[specsel]=22

Edukační činnost sestry
http://www.galen.cz/idistrik/vydav/?module=katalog&page[num]=0&page[specsel]=22

Medicína založená na důvěře
http://www.galen.cz/idistrik/vydav/?module=katalog&page[specsel]=40

Dříve projevená přání pacientů
http://www.galen.cz/idistrik/vydav/?module=katalog&page[book]=4965&page[specsel]=40

Medicína v kontextu západního myšlení
http://www.galen.cz/idistrik/vydav/?module=katalog&page[book]=3350&page[specsel]=40

Informovaný souhlas
http://www.galen.cz/idistrik/vydav/?module=katalog&page[book]=3318&page[specsel]=40

Základní otázky komunikace
http://www.galen.cz/idistrik/vydav/?module=katalog&page[book]=3919&page[specsel]=22

Lékařské repetitorium
http://www.galen.cz/idistrik/vydav/?module=katalog&page[book]=2341&page[specsel]=48

Vademecum lékaře
http://www.galen.cz/idistrik/vydav/?module=katalog&page[book]=1540&page[num]=1&page[specsel]=48

Zdravotnická etika od A do Z
http://www.lekarskeknihy.cz/?id=80-247-1024-2

Efektivní komunikační techniky v ošetřovatelství
http://www.lekarskeknihy.cz/?id=978-80-7013-466-5

Etika v ošetřovatelské praxi
http://www.lekarskeknihy.cz/?id=978-80-247-3469-9

Etika v ošetřovatelství
http://www.lekarskeknihy.cz/?id=978-80-247-2069-2

Komunikace pro zdravotní sestry
http://www.lekarskeknihy.cz/?id=80-247-1262-8

Management ve zdravotnictví
http://www.lekarskeknihy.cz/?id=80-7226-996-8

Multikulturní ošetřovatelství I
http://www.lekarskeknihy.cz/?id=80-247-1212-1

Multikulturní ošetřovatelství II
http://www.lekarskeknihy.cz/?id=80-247-1213-X

Ošetřovatelské diagnózy
http://www.lekarskeknihy.cz/?id=80-7013-443-7

Právní minimum pro sestry
http://www.lekarskeknihy.cz/?id=978-80-247-3132-2

Právní předpisy
http://www.lekarskeknihy.cz/?id=80-247-1198-2

Sestra a její dokumentace
http://www.lekarskeknihy.cz/?id=978-80-247-2763-9

Sociální zabezpečení
http://www.lekarskeknihy.cz/?id=978-80-7387-346-2

Vztah sestra - lékař
http://www.lekarskeknihy.cz/?id=978-80-7013-526-6

Zabezpečení efektivní ošetřovatelské péče o vietnamskou a čínskou minoritu
http://www.lekarskeknihy.cz/?id=978-80-7387-414-8

Základy praktické terminologie pro sestry
http://www.lekarskeknihy.cz/?id=978-80-247-3697-6

Zásady edukace v ošetřovatelské praxi
http://www.lekarskeknihy.cz/?id=978-80-247-2171-2


X
Geben Sie Ihren IMED-KOMM-EU-Benutzernamen ein.
Geben Sie hier das zugehörige Passwort an.
Laden