Kurz: Čeština pro zahraniční lékaře/lékařky
Téma:  Nemocnice/klinika

Obory medicíny


 Upozornění: Všechna cvičení se otevírají v novém okně. Zkontrolujte si, zda nemáte zablokovaná okna pop-up ve svém prohlížeči.

      Přečtěte si následující text

 
Obory medicíny
 
Oddělení nemocnic a kliniky se dělí podle jednotlivých oborů medicíny, kterými jsou:
 
chirurgie
– lékařský obor zabývající se operační léčbou onemocnění různých orgánů včetně poranění; v rámci chirurgie existují další podobory;
 
neurochirurgie
– chirurgický obor medicíny zabývající se léčbou onemocnění, která postihují nervový systém, tzn. mozek, periferní nervovou soustavu, páteř a míchu; zaměřuje se na léčbu nádorů, úrazů mozku a míchy, nitrolebního krvácení apod.;
 
kardiochirurgie
– součást chirurgie, která se věnuje operativní léčbě onemocnění srdce, léčbě srdečních vrozených nebo chlopenních vad, aortokoronárního bypassu aj.; výkony se často provádějí na otevřeném srdci za použití mimotělního oběhu, který po dobu operace nahrazuje funkci srdce; některé výkony, např. angioplastiku, lze provést katetrizačně;
 
traumatologie
– lékařský chirurgický obor zabývající se komplexní léčbou poranění různých orgánů;
 
ortopedie
– chirurgický obor zabývající se nemocemi pohybového aparátu, vrozenými a získanými vadami, poraněními kostí, kloubů, páteře, jejich diagnózou a léčbou;
 
urologie
– lékařský chirurgický obor zabývající se nemocemi močového systému a mužských pohlavních orgánů a jejich léčbou, včetně léčby operační;
 
oftalmologie
– obor medicíny zabývající se onemocněními a chirurgií zrakových orgánů;
 
otorinolaryngologie
– chirurgický lékařský obor, který se specializuje na diagnózu a léčbu chorob ušních, nosních a krčních;
 
gynekologie a porodnictví
– lékařský obor zabývající se péčí o ženu se zaměřením zejména na výzkum, diagnózu, léčbu a prevenci chorob ženských pohlavních orgánů; dále se zabývá  péčí o ženu v době předporodní, porodní a poporodní;
 
stomatologie
– lékařský obor zabývající se výzkumem, diagnózou a léčbou chorob dutiny ústní, čelistí a zubů;
 
interní lékařství
– zabývá se interními chorobami;  v rámci interního lékařství existují další podobory;
 
kardiologie
– obor medicíny vnitřního lékařství zabývající se výzkumem, diagnózou, léčbou a prevencí onemocnění srdce;
 
pneumologie
– obor medicíny zabývající se výzkumem, diagnózou a léčbou plicních onemocnění včetně tuberkulózy;
 
gastroenterologie
– lékařský obor zabývající se výzkumem, diagnózou a léčbou chorob trávicího systému, tzn. jícnu, žaludku, střev, slinivky břišní a jater.;
 
pediatrie
– obor vnitřního lékařství zabývající se péčí o zdraví kojenců, dětí a mladistvých;
 
onkologie
– obor vnitřního lékařství, který se zabývá prevencí, diagnostikou a nechirurgickou léčbou nádorových onemocnění;
 
nefrologie
– odvětví medicíny zabývající se diagnózou ledvin, transplantací ledvin a dialýzou;
 
neurologie
– lékařský obor zabývající se studiem onemocnění poruch nervové soustavy, především na organickém podkladě; zabývá se diagnostikou a léčbou všech problémů centrální, periferní a autonomní nervové soustavy;
 
dermatologie
– zabývá se chorobami kůže, vlasů, nehtů a potních žláz;
 
geriatrie
  obor zabývající se problematikou zdravotního a funkčního stavu ve stáří, zvláštnostmi chorob starých lidí, jejich diagnostikováním a léčením;
 
psychiatrie
– lékařský obor, který léčí nemoci mozku, které se projevují v myšlení, emocích, vnímání a také v chování nemocných;
 
rehabilitace
– v nejširším smyslu obnovení původního stavu, výkonnosti, soběstačnosti, pohyblivosti a pracovní schopnosti; do jisté míry je vždy součástí jakékoliv léčby, jejímž cílem je úplné uzdravení pacienta a obnovení jeho sil;
 
anesteziologie a resuscitace
– zajišťují péči o nemocné v kritickém stavu s mnohočetnými poraněními mozku, hrudníku, břicha a končetin, dále pečují o nemocné se selháním vitálních funkcí po kardiopulmonální resuscitaci (KPR), rozsáhlých operačních výkonech, otravách a s potřebou chronicky zajišťovat péči o dýchací systém; dále zabezpečují podávání různých typů anestézií;
 
infektologie
– obor medicíny zabývající se studiem, diagnózou a léčbou infekčních nemocí;
 
biochemie
– věda studující chemické sloučeniny a děje v živém organismu, strukturu a metabolismus bílkovin, tuků, cukrů, energetiku organismu, syntézu a metabolismus řady dalších látek;
 
mikrobiologie
– věda zabývající se mikroorganismy; lékařská mikrobiologie studuje vlastnosti těch mikroorganismů, které mají vztah k lidskému organismu a které způsobují lidská onemocnění, a zabývá se jejich prokázáním v organismu;
 
genetika
– věda studující zákonitosti a mechanismy dědičnosti; lékařská genetika se mimo jiné zabývá studiem dědičnosti lidských chorob a možnostmi jejich prevence;
 
hematologie
– nauka o krvi; zabývá se výzkumem, diagnózou a léčbou krevních onemocnění;
 
hygiena
– obor zabývající se všemi faktory ovlivňujícími tělesné zdraví i duševní pohodu člověka; z hlediska osobního se hygiena zabývá kvalitou vody a ostatních nápojů, potravin a stravování, dále faktory jako jsou oblečení, práce a tělesná námaha vůbec, spánek, čistota těla, užívání tabáku, narkotik atd., z hlediska veřejného se okruh zájmů oboru týká klimatických podmínek, půdy, charakteru stavebních materiálů nebo uspořádání obydlí, odstraňování odpadů apod.;
 
epidemiologie
– vědecký obor, který studuje rozložení a determinanty stavů a událostí majících vztah ke zdraví v určených populačních skupinách a využívá výsledků tohoto studia ke zvládnutí zdravotních problémů; epidemiologie pomáhá hledat odpovědi na tři základní otázky: jaké je zdraví lidí, proč je zdraví takové a jak je lze zlepšit;
 
radiologie
– obor lékařství využívající záření rentgenového i ionizujícího k diagnóze a léčbě chorob;
 
patologie
– obor medicíny, který zkoumá morfologické tvarové projevy nemoci na organismu jako celku i na jednotlivých orgánech, a to na úrovni makroskopické i mikroskopické.

Ke cvičeníCvičení I. - Přiřaďte k následujícím oborům medicíny jejich správnou charakteristiku
.
Ke cvičeníCvičení II. -  Sestavte z následujících slov charakteritisku oboru kardiochirurgie.
Ke cvičeníCvičení III. - Sestavte z následujících slov charakteristiku oboru genetika.
Ke cvičeníCvičení IV. - Sestavte z následujících slov charakteristiku oboru geriatrie.
Návrat na rozcestí tématických okruhů.

X
Geben Sie Ihren IMED-KOMM-EU-Benutzernamen ein.
Geben Sie hier das zugehörige Passwort an.
Laden