Kurz:  Čeština pro zahraniční lékaře/lékařky Stříkačka
Téma: Lidské tělo

Obranné reakce organismu
 
 
Upozornění: Všechna cvičení se otevírají v novém okně. Zkontrolujte si, zda nemáte zablokovaná okna pop-up ve svém prohlížeči.
 
Přečtěte si následující text.
 


Obranné reakce organismu

 
Vniknou-li do organismu cizorodé látky, vyvolávají především v mízních tkáních obrannou odpověď – imunitní reakci. Cizorodým látkám, které vniknou do organismu, říkáme antigeny. Výsledkem jejich působení je buď tvorba protilátek, nebo aktivace buněk – tj. antigen navodí imunitní reakci. Rozeznáváme dvojí typ imunitní reakce: humorální typ imunity nebo buňkami zprostředkovaný typ imunity. Humorální imunita je zprostředkována cirkulujícími protilátkami. Při prvním setkání s antigenem odpovídá organismus primární imunitní reakcí. Odpověď organismu při druhém setkání s antigenem označujeme jako anamnestickou reakci. Aktivní ochranu před infekcí představuje očkování. Buňkami zprostředkovanou imunitu zabezpečují T-lymfocyty, které jsou závislé na přítomnosti tymu. Obranná reakce organismu zajišťovaná buňkami je rozhodující pro přijetí nebo odmítnutí transplantované tkáně. Antigeny v membráně červených krvinek se nazývají aglutinogeny. Podle jejich přítomnosti nebo nepřítomnosti rozlišujeme čtyři hlavní krevní skupiny. V krevní plazmě se vyskytují přirozené protilátky nazývané aglutininy.

Ke cvičení
Cvičení I – Podstatná jména v závorkách uveďte ve správném tvaru.
Ke cvičeníCvičení II – Přiřaďte k následujícím latinským výrazům jejich české ekvivalenty.
Návrat na rozcestí tématických okruhů.

X
Geben Sie Ihren IMED-KOMM-EU-Benutzernamen ein.
Geben Sie hier das zugehörige Passwort an.
Laden