Kurz:  Čeština pro zahraniční lékaře/lékařky Slinivka
Téma: Lidské tělo

Slinivka břišní

 
Upozornění: Všechna cvičení se otevírají v novém okně. Zkontrolujte si, zda nemáte zablokovaná okna pop-up ve svém prohlížeči.
 
Přečtěte si následující text.
 

Slinivka břišní

 
Slinivka břišní je žláza uložená napříč pod žaludkem a přirostlá k zadní stěně břišní. Rozeznáváme na ní následující části: hlavu, tělo a ocas. Slinivka břišní je převážně žlázou se zevní sekrecí, ale v hmotě žlázy jsou i ostrůvky buněk s vnitřní sekrecí. Zevně sekreční část žlázy je složena z nepravidelných lalůčků tvořených žlázovým epitelem. Drobné vývody jednotlivých žlázek se spojují ve slinivkový vývod, který po spojení s vývodem žlučovým ústí společně na Vaterově papile ve dvanáctníku. Pankreatická šťáva je čirá, zásaditá a obsahuje enzymy (trypsin, lipázu a amylázu), které štěpí všechny složky potravy. Pankreatickou šťávu produkuje zevně sekreční část slinivky břišní. Vnitřně sekreční část pankreatu je reprezentována Langerhansovými ostrůvky, které produkují přímo do krve hormon inzulín.

Ke cvičeníCvičení I – Utvořte správné dvojice slov.
Ke cvičeníCvičení II – Přiřaďte k následujícím latinským výrazům jejich české ekvivalenty.
Návrat na rozcestí tématických okruhů.


X
Geben Sie Ihren IMED-KOMM-EU-Benutzernamen ein.
Geben Sie hier das zugehörige Passwort an.
Laden