Kurz:  Čeština pro zahraniční lékaře/lékařky Mozek
Téma: Lidské tělo

Nervové řízení organismu - mozek
 
 
Upozornění: Všechna cvičení se otevírají v novém okně. Zkontrolujte si, zda nemáte zablokovaná okna pop-up ve svém prohlížeči.
 
Přečtěte si následující text.
 

Nervové řízení organismu - mozek

 
Mozek je uložen v kostěné lební dutině ve vazivových obalech, mozkomíšních plenách. Ty tvoří tvrdá plena, pavučnice a omozečnice. Pod pavučnicí proudí mozkomíšní mok, který má za úkol udržovat stálost prostředí pro CNS. Stejné obaly jako mozek má i mícha. Mozek se skládá z těchto části: předního mozku, mezimozku, středního mozku, Varolova mostu, mozečku a prodloužené míchy. Přední mozek je rozdělen na dvě hemisféry. V každé hemisféře jsou 4 laloky: čelní, temenní, týlní a spánkový. Na povrchu hemisfér jsou mozkové brázdy a závity, povrch je tvořen mozkovou kůrou. Mozková kůra je nejvíce diferencovanou částí CNS, pracuje se dvěma typy reflexů, nepodmíněnými a podmíněnými reflexy. Vytvoření podmíněných reflexů na základě abstraktních podnětů, slov, písmen nebo kreseb zajišťuje tzv. druhá signální soustava.  Tato signální soustava, kterou má pouze člověk, umožňuje pracovat s abstraktními podněty stejně dokonale jako s podněty konkrétními, a proto je člověk schopen myšlení. Další částí mozku je mezimozek, který se dělí na talamus a hypotalamus. Talamus je velké senzorické spojovací centrum, v hypotalamu jsou důležitá centra, např. pro tělesnou teplotu nebo pocit hladu. Z dalších mozkových oddílů je třeba se zmínit o mozečku, který zajišťuje koordinaci většiny hybných funkcí, a prodloužené míše, v níž jsou uložena centra životně důležitých funkcí, např. dýchání a oběhu krevního.


Ke cvičení
Cvičení I. – Seřaďte následující informace v pořadí, v jakém se vyskytly v textu.
Ke cvičeníCvičení II. – Přiřaďte k následujícím latinským výrazům jejich české ekvivalenty.
Návrat na rozcestí tématických okruhů.
X
Geben Sie Ihren IMED-KOMM-EU-Benutzernamen ein.
Geben Sie hier das zugehörige Passwort an.
Laden