Část 01 - Sledování krevního tlaku

Část 02 - Faktory ovlivňující krevní tlak

Část 03 -  Měření krevního tlaku

Část 04 - Aktivity sestry a příprava klienta

Část 05 - Definice rány

Část 06 - Hojení ran

Část 07 - Příprava na převaz

Část 08 - Průběh převazu

Část 09 - Úkony po převazu

Část 10 - Rehabilitační ošetřovatelství

Část 11 - Polohování nemocných

Část 12 - Polohování nemocných – léčebné polohy

Část 13 - Ošetřovatelská péče při polohování

Část 14 - Ošetřovatelská péče při polohování – prevence problémů

Část 15 - Příprava vizity

Část 16 - Aktivity sestry při lékařské vizitě a po jejím skončení
X
Geben Sie Ihren IMED-KOMM-EU-Benutzernamen ein.
Geben Sie hier das zugehörige Passwort an.
Laden