Kurz:  Cvičení pro nácvik komunikace s pacientemArabky
Téma:  Komunikační dovednosti

Interkulturní komunikace

 Upozornění: Všechna cvičení se otevírají v novém okně. Zkontrolujte si, zda nemáte zablokovaná okna pop-up ve svém prohlížeči.

         Přečtěte si tento text.

 

Komunikace s příslušníky islámské kultury

 

Při komunikaci s příslušníky islámské kultury, jak verbální, tak neverbální, je vhodné zvolit formu, která je v souladu s pravidly islámské víry. V islámu je přísně zakázáno mluvit s nezúčastněnými o některých tématech, jako jsou například rodinné nebo intimní problémy, především při rozhovoru s osobou opačného pohlaví. V ošetřovatelství je třeba klást důraz na respektování intimního zázemí, které je pro islamisty velmi zásadní. S tím souvisí nutnost informovat pacienta o plánovaném vstupu lékaře do jeho intimní zóny. Zcela nevhodné je hovořit s pacientem o intimních tématech v přítomnosti další osoby. Muslim může na otázky týkající se rodinných záležitostí reagovat velmi vyhýbavě, protože pro něho není obvyklé o těchto věcech hovořit. Stejným způsobem může rovněž reagovat na otázky ošetřovatelského personálu týkající se základních fyziologických funkcí jako je močení, stolice, výtok, zvracení apod. S mužem se nemluví o těhotenství. Rovněž otázka zjišťující rodinný stav může být vnímána jako nepříjemná, především u svobodných a starších osob. Důvodem je skutečnost, že nebýt ve svazku manželském je považováno za poskvrnu. Manželství a rodina mají totiž v islámském systému ústřední postavení, proto jsou pro muslimy jednou z nejdůležitějších věcí. Při komunikaci s muslimskými ženami je třeba vyloučit některá další témata, např. ptát se svobodné ženy, zda má děti, se vůbec nehodí, protože mimomanželský pohlavní styk je v islámské kultuře zakázán. Tato otázka je též nevhodná při rozhovoru s vdanou bezdětnou ženou, mohlo by to v ní totiž vyvolat pocit, že je jí její bezdětnost vyčítána.

 

Podle Tóthová, V. et al, Kulturně kompetentní péče u vybraných minoritních skupin. TRITON, Praha 2012.

 

Ke cvičeníCvičení I. -  Na základě textu doplňte chybějící výrazy.
Ke cvičeníCvičení IIa. - Seřaďte slova tak, aby vytvořila smysluplnou větu.
Ke cvičeníCvičení IIb. - Seřaďte slova tak, aby vytvořila smysluplnou větu.
Ke cvičeníCvičení IIc. - Seřaďte slova tak, aby vytvořila smysluplnou větu.
Ke cvičeníCvičení IId. - Seřaďte slova tak, aby vytvořila smysluplnou větu.
Ke cvičeníCvičení IIe. - Seřaďte slova tak, aby vytvořila smysluplnou větu.
Návrat na rozcestí tématických okruhů.

X
Geben Sie Ihren IMED-KOMM-EU-Benutzernamen ein.
Geben Sie hier das zugehörige Passwort an.
Laden