Dotazník pro lékaře/lékařky - jazykové znalosti pro Vaši pracovní činnost

ČEŠTINA  pro zahraniční lékaře/lékařky


Které z níže uvedených tematických oblastí jsou pro Vás důležité a které jsou zbytečné?
Zaškrtněte [x], co pokládáte za obzvláště důležité.

Uveďte, co podle Vás chybí.
Systém zdravotnictví České republiky
Zdravotní pojištění (veřejné, soukromé)
Sociální pojištění

Český červený kříž, charitativní organizace

Profesní sdružení

Zaškrtněte [x], co pokládáte za obzvláště důležité.
Dodatek

Uveďte, co podle Vás chybí.

Nemocnice / klinika
Organigram: stanice, oddělení
Personál (lékaři, ošetřovatelský personál)
Zdravotnický materiál (pomůcky, nástroje)
Zaškrtněte [x], co pokládáte za obzvláště důležité.
Dodatek

Uveďte, co podle Vás chybí.

Lidské tělo

Části těla
Lidská kostra
Svalový systém
Nervový systém
Oběhový systém
Hormonální systém
Dýchací orgány
Smyslové orgány
Trávící systém
Vylučovací a pohlavní orgány
Zaškrtněte [x], co pokládáte za obzvláště důležité.
Dodatek


Uveďte, co podle Vás chybí.
Léčiva
Formy podávání
Příbalový leták
Dávkování, příjem
Recept
Zaškrtněte [x], co pokládáte za obzvláště důležité.
Dodatek

Uveďte, co podle Vás chybí.
Anamnéza

Druhy, dokumentace

Rozhovor lékař - pacient, interkulturní aspekty

Zaškrtněte [x], co pokládáte za obzvláště důležité.
Dodatek


Uveďte, co podle Vás chybí.

Vyšetření
Fyzikální vyšetření
Přístrojová diagnostika: laboratorní diagnostika
Přístrojová diagnostika: diagnostické zobrazovací metody (RTG, ultrazvuk, CT, MRI, endoskopie, kontrastní látky)
Zaškrtněte [x], co pokládáte za obzvláště důležité.
Dodatek

Uveďte, co podle Vás chybí.
Nemoci - příznaky - léčba
Přehled
Trávicí systém: onemocnění související s výživou
Nemoci dýchacího ústrojí  
Koronární onemocnění
Diabetes mellitus

Infekční nemoci
Rakovina (vznik - diagnostika - terapie)
Zaškrtněte [x], co pokládáte za obzvláště důležité.
Dodatek

Uveďte, co podle Vás chybí.
Operace
Příprava
Anestezie - protokol
Operace
Předání (protokol, monitorovací list)
Pooperační vizita
Zaškrtněte [x], co pokládáte za obzvláště důležité.
Dodatek

Uveďte, co podle Vás chybí.
Vizita
Zjištění zdravotního stavu
Opatření, pokyny pro sestry (protokol, monitorovací list)
Dokumentace
Komunikace lékaře se členy rodiny
Předání pacienta
Propuštění pacienta
Zaškrtněte [x], co pokládáte za obzvláště důležité.
Dodatek

OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNEK JAKO CELKU
Které z existujících nabídek na našem webu jsou pro Vás důležité, které jsou zbytečné?
Důležité
Doplňte, co podle Vás chybí.
Zbytečné
Uveďte, co je podle Vás zbytečné.
Požadoval/a bych ještě
Uveďte, co byste ještě požadoval/a

OSOBNÍ ÚDAJE
Země, odkud pocházíte
LÉKAŘSKÉ VZDĚLÁNÍ
Ve kterém roce jste ukončil/a lékařskou fakultu?
(Napište rok.)
PRAKTICKÁ ČINNOST
Pracoval/a jste již jako lékař/ka? Ano  Ne
Pokud ano, kolik let?  (Napište číslovkou počet let.)
Na jakém oddělení jste pracoval/a?
SPECIALIZAČNÍ ŠKOLENÍ
Pokud již bylo ukončeno,
ve kterém oboru jste se specializoval/a?
Ve kterém roce jste specializační školení ukončil/a? (Napište prosím rok.)
Pokud bylo teprve zahájeno,  ve kterém oboru se specializujete?
Ve kterém roce jste školení zahájil/a? (Napište prosím rok.)
X
Geben Sie Ihren IMED-KOMM-EU-Benutzernamen ein.
Geben Sie hier das zugehörige Passwort an.
Laden