Dotazník pro zahraniční lékaře/lékařky a studenty medicíny

ČEŠTINA  pro zahraniční lékaře/lékařky

OSOBNÍ ÚDAJE


Ze které země pocházíte?

Jaký je váš mateřský jazyk? 


ODBORNÁ ČINNOST


Jaké je vaše pracovní zařazení?
(Napište lékař, nebo student.)
V jakém oboru pracujete?  (Napište název oboru.)
Ve kterém roce jste ukončil/a lékařskou fakultu?
(Napište čislicí letopočet.)
Pracoval/a jste již jako lékař/ka? Ano  Ne
Pokud ano, kolik let?   (Napište číslicí počet let.)OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE NAŠÍ WEBOVÉ STRÁNKY

Který kurz by Vám pomohl v rámci Vaší profese?
Čeština pro zahraniční lékaře/lékařky
Čeština pro cizince (všeobená témata)

Obchodní čeština


Jak hodnotíte náročnost jazykových cvičení?
Lehká
Přiměřeně náročná
Náročná
Velmi náročná

Jak hodnotíte pokyny ke cvičením?
Srozumitelné
Málo srozumitelné

Nesrozumitelné


Která část našeho projektu je pro Vás přínosem? 

Které informace z naší webové stránky považujete za zbytečné? 
Jaké informace podle Vás na naší stránce chybí? 

Jak hodnotíte námi vybraná témata?
Zajímavá
Obyčejná

Nudná


Znáte mezinárodní jazykovou zkoušku ECL? Ano  Ne

Jak důležitá je podle Vašeho názoru interkulturní komunikace v prostředí lékařských zařízení?
Velmi důležitá
Přiměřeně důležitá

Není důležitá

Jak jste se dozvěděli o našem projektu? 


Co byste na naší stránce chtěli zlepšit (přehlednost, obsah, témata)? 

X
Geben Sie Ihren IMED-KOMM-EU-Benutzernamen ein.
Geben Sie hier das zugehörige Passwort an.
Laden