Dotazník pro ošetřovatelský personál - jazykové znalosti pro Vaši pracovní činnost

ČEŠTINA  pro zahraniční  ošetřovatelský personál


Které z níže uvedených tematických oblastí jsou pro Vás důležité a které jsou zbytečné?
Zaškrtněte [x], co pokládáte za obzvláště důležité.

Uveďte, co podle Vás chybí.
Činnosti v nemocnici
Každodenní činnosti
Ošetřovatelská péče: dotazy na potíže / bolesti

Ošetřovatelské péče: profylaxe

Ošetřovatelské péče: ošetření

Ošetřovatelské péče: edukace pacienta
Ošetřovatelské péče: výměna obvazu
Zaškrtněte [x], co pokládáte za obzvláště důležité.
Dodatek

Uveďte, co podle Vás chybí.

Jídlo a nápoje
Potraviny, nápoje, nádobí
Diety
Dotazy na přání 
Zaškrtněte [x], co pokládáte za obzvláště důležité.
Dodatek

Uveďte, co podle Vás chybí.

Služby
 
Služby na oddělení
Plány služeb
Předání služby
Zaškrtněte [x], co pokládáte za obzvláště důležité.
Dodatek


Uveďte, co podle Vás chybí.
Měření / dokumentace
Měřicí přístroje (teplota, srdeční frekvence, krevní tlak, EKG, EEG,...)
Měřené hodnoty
Dokumentace
Zaškrtněte [x], co pokládáte za obzvláště důležité.
Dodatek

Uveďte, co podle Vás chybí.
Péče
Ošetřovatelská anamnéza
Komunikace s pacientem

Ošetřovatelské problémy, rezervy, opatření
Ošetřovatelská dokumentace

Činnosti na normálním oddělení
Činnosti na jednotce intermediální péče

Činnosti na oddělení intenzivní péče
Zaškrtněte [x], co pokládáte za obzvláště důležité.
Dodatek


Uveďte, co podle Vás chybí.

Telefonní hovory
s jinými odděleními (zeptat se na hodnoty, zaznamenat, předat dál; další konzultace)
s lékaři
se členy rodiny
Zaškrtněte [x], co pokládáte za obzvláště důležité.
Dodatek

Uveďte, co podle Vás chybí.
Funkční diagnostika
Laboratoř: pokyny pro pacienty
Laboratoř: laboratorní hodnoty
Rentgen 
Pokyny pro pacienty
Fyzioterapeut/fyzioterapeutka: fyzioterapeutická ošetření

Fyzioterapeut/fyzioterapeutka: pokyny pro pacienty
Zaškrtněte [x], co pokládáte za obzvláště důležité.
Dodatek

Uveďte, co podle Vás chybí.
Sestra se specializovanou způsobilostí: porozumět pokynům lékaře
Anestezie
Intenzivní péče
Operační služba
Onkologie
Zaškrtněte [x], co pokládáte za obzvláště důležité.
Dodatek

Uveďte, co podle Vás chybí.
Vzdělávání sester v České republice

Uveďte, co podle Vás ještě chybí.


OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNEK JAKO CELKU

Které z existujících nabídek na našem webu jsou pro Vás důležité, které jsou zbytečné?
Důležité
Doplňte, co podle Vás chybí.
Zbytečné
Uveďte, co je podle Vás zbytečné.
Požadoval/a bych ještě
Uveďte, co byste ještě požadoval/a

OSOBNÍ ÚDAJE
Země, odkud pocházíte
ZDRAVOTNICKÉ VZDĚLÁNÍ
Kdy ukončeno?
(Napište rok.)
PRAKTICKÁ ČINNOST
Pracoval/a jste již v oboru ošetřovatelství? Ano  Ne
Pokud ano, kolik let?  (Napište číslovkou počet let.)

X
Geben Sie Ihren IMED-KOMM-EU-Benutzernamen ein.
Geben Sie hier das zugehörige Passwort an.
Laden