Zdravotnický audit

Systematická kritická analýza zdravotní péče včetně postupů užívaných v diagnostice a léčbě, ve využívání zdrojů i hodnocení úrovně kvality života pacientů.

Zdravotní problém

Nežádoucí stav zdraví nebo nespokojenost s danou zdravotní situací.

Zdravotní program

Organizované úsilí k omezení či eliminování problémů z oblasti zdravotní péče, zdravotnických služeb nebo podpůrných činností.

Zdravotní sestra

Odborně vzdělaná pracovnice ve zdravotnictví, která pracuje podle pokynů lékaře, provádí jednoduché vyšetřovací a léčebné úkony a ošetřovatelskou péči.

Zdravotní situace

Souhrnné vyjádření okolností souvisejících se zdravím, které zahrnuje zdravotní stav obyvatelstva, životní způsob, životní prostředí a zdravotnické služby.

Zdravotní stav

Charakteristika dosaženého stupně zdraví jedincem, skupinou nebo populací jako celkem.

Zdravotnická dokumentace

Forma záznamu informací o zdravotnické praxi, k jejímž základním dokumentům patří záznam o zdraví a nemoci (v ambulantní péči), chorobopis pacienta (v ústavní péči), potvrzení o pracovní neschopnosti, dokumenty pro nemoci povinně hlášené a list o prohlídce mrtvého.

Zdravotnické služby

Organizovaný systém odborných institucí a pracovišť, jejichž cílem je odborně sledovat a řešit zdravotní potřeby obyvatelstva.

Zdravotnictví

Soustava odborných činností, opatření, zařízení, pracovníků a činností určených k péči o zdraví.

Terciární zdravotní péče

Péče poskytovaná ve vysoce specializovaných zdravotnických zařízeních vysoce specializovanými zdravotnickými pracovníky (např. kardio- či neurochirurgie).

 

Podle Vokurka, M., Hugo, J. et al, Velký lékařský slovník. MAXDORF, Praha 2006.

X
Geben Sie Ihren IMED-KOMM-EU-Benutzernamen ein.
Geben Sie hier das zugehörige Passwort an.
Laden