Neverbální komunikace v islámské kultuře

V islámské kultuře není obvyklé potřásání rukou při setkání nebo loučení. U ortodoxních muslimů je tělesný kontakt mezi cizími muži a ženami tabu. Rovněž intenzivní vizuální kontakt s osobou opačného pohlaví je tabu, protože je chápán jako jednoznačná známka přiblížení se druhému. Především muž by se měl k muslimské ženě chovat rezervovaně, protože by to mohlo u jejího manžela vyvolat prudkou reakci.

Muslimové, kteří žijí v jiné zemi delší dobu, znají význam potřásání rukou a k tomuto zvyku se částečně připojují, ale přísně ortodoxní muslimové mohou odmítnout podat ruku i lékaři nebo lékařce opačného pohlaví. Často místo toho kladou ruku na srdce, nebo mají ruce založené za zády. Někteří muslimové však podají ruku lékaři nebo lékařce zcela automaticky, protože je vnímají jako osoby neutrální. Vzhledem k nepřípustnosti tělesného kontaktu mezi cizími muži a ženami jsou v islámské kultuře problematická rovněž gesta a doteky útěchy jako držení za ruku, hlazení po čele apod., zejména u osob opačného pohlaví.

 

Podle Tóthová, V. et al, Kulturně kompetentní péče u vybraných minoritních skupin. TRITON, Praha 2012.

X
Geben Sie Ihren IMED-KOMM-EU-Benutzernamen ein.
Geben Sie hier das zugehörige Passwort an.
Laden