Ožehavá témata při komunikaci zdravotnického personálu s klienty

Při komunikaci mezi klientem a zdravotnickým personálem pocházejícím z odlišného kulturního prostředí se mohou vyskytnout některá témata, jejichž zvládnutí vyžaduje znalost kulturního zázemí partnera, s nímž komunikujeme. Nerespektování interkulturních rozdílů může totiž vyvolat neadekvátní reakce, někdy dokonce konfliktní jednání.

Která témata považujete v interkulturní komunikaci za zvláště ožehavá? V následující tabulce uvádíme některá z nich. Ta, která považujeme za důležitá, jsme označili modře. Doplňte/pozměňte prosím tento výčet a pošlete nám Vaše podněty/návrhy pomocí formuláře pod tabulkou.

 

dodržování proxemických zón

síla hlasu

pohled

gesta/mimika

dodržení domluveného termínu

oslovení/titul

dochvilnost

vztah k autoritám

vzájemná úcta

tempo řeči

vážnost hovoru

taktika při vyjednávání

vliv prostředí

střídání mluvčích

humor

přímost/nepřímost

ano/ne/snad

tabu

kritika

vyjádření zdvořilosti

pochopení

mužský/ženský přístup

řešení konfliktů

ochota domluvit se

smysl pro pořádek

spolehlivost

životní postoj

pohostinnost

trpělivost

způsob řízení auta

vtipy o jiném etniku

dárky

přátelství

nadávky

komplimenty

stravovací zvyklosti

přezdívky

tělesný pach

pozvání

vztah mezi pohlavími

etiketizace

empatie

 povzbudit klienta

 náboženství

respektování potřeb klienta

laskavost

stud klienta

respektování tradic

 

Od koho:
Komu:
Předmět:
Zpráva:
X
Geben Sie Ihren IMED-KOMM-EU-Benutzernamen ein.
Geben Sie hier das zugehörige Passwort an.
Laden