Část 01 - Nemocniční lůžko

Část 02 - Druhy nemocničních lůžek

Část 03 - Základní vybavení lůžka

Část 04 - Pomocná zařízení lůžka

Část 05 - Zásady pro úpravu nemocničního lůžka

Část 06 - Úprava nemocničního lůžka bez nemocného

Část 07 - Úprava nemocničního lůžka s nemocným

Část 08 - Manipulace s použitým prádlem

Část 09 - Ošetřovatelský proces při zajišťování hygieny

Část 10 - Celková koupel ležícího nebo nehybného klienta na lůžku

Část 11 - Získávání informací o osobní hygieně klienta

Část 12 - Hygiena dutiny ústní

Část 13 - Podávání stravy nemocným

Část 14 - Ošetřovatelská anamnéza

Část 15 Fyzikální vyšetření

Část 16 - Aktivity sestry před podáváním stravy

Část 17 - Podávání léků

Část 18 - Kontraindikace pro podání léků ústy - per os

Část 19 - Pokyny pro bezpečné podání léku

Část 20 - Aktivity sestry při podání léku 
X
Geben Sie Ihren IMED-KOMM-EU-Benutzernamen ein.
Geben Sie hier das zugehörige Passwort an.
Laden